UNRPP

ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม

PTTGC:

PTTGC ไม่หลุดกรอบสามารถเก็บสั้นได้ เพราะจะขึ้นไปชนกรอบใหญ่ในทิศทางลง ไม่หลุดราคาปัจจุบันถือว่าเข้าได้เลย หลุดก็คัทก่อน

PTTGC:

ตอนนี้ PTTGC ได้ขึ้นมาถึงแนวฟิบ 50% จาก all time high ถึง low covid ครับ ลักษณะที่เห็นชัดคือทำ 5 wave up แสดงว่าน่าจะเป็น 1 ย่อย ของเวฟ 3 และตอนนี้กำลังย่อเวฟ 2 ย่อยของเวฟ 3 โซนที่ควรซื้อสะสม คือบริเวณกรอบสีเหลือง ที่เป็นแนว Fib .382 เดิม และเป็นแนวซ้อนทับ retracement 2 แนว ระหว่าง .618 กับ .50...

PTTGC:

ราคามีการ breakout และสามารถยืนได้ที่ 61 หากตลาดไปต่อมีโอกาสจะไปต่อสูง โดย resistant ถัดไปอยู่ที่ 65.75 บาท

PTTGC:

PTTGC ได้ completed cup and handle ขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้าน fib .382 ที่ 53 บาท ช่องข้างล่างคือ relative performance เทียบกับ SET index จะเห็นว่า PTTGC outperform SET index แล้ว เชื่อว่า PTTGC เป็นการกลับตัวในรอบ2-3 ปี ซื้อทุกการย่อที่เข้าใกล้ 53 บาท โดยมีเป้าหมายที่ 65-75 บาท

PTTGC:

10:28

หุ้น PTTGC - 4 Nov 2020

PTTGC:

ตอนนี้ PTTGC ได้ย่อลงมาทำเวฟ abc ในลักษณะ double zigzag. 5-3-5 ผมมีความมั่นใจกับการนับหุ้นตัวนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมถือตั้งแต่ 24 บาท มาถึง 53 บาทตามเป้าที่วิเคราะห์ก่อนหน้า (ดูได้จากข้างล่าง) หลังจากนั้นได้คอยพยายามเฝ้าดูตัวนี้มาต่อเนื่อง เมื่อเห็นราคาหยุดบริเวณ 50%fib และนับเวฟครบ...

PTTGC:

ได้ไหม

PTTGC:

PTTGC ได้บรรลุเป้าหมายราคาตามบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เรียบร้อย () ตอนี้ เชื่อว่าเราได้จบเวฟ 1 แล้ว และกำลังย่อทำเวฟ 2 เป้าหมายการซื้ออยู่ที่แนว 41 และ 34 บาท เป้าหมายคือแนวต้าน Fib 0.618 บริเวณ 70+

PTTGC:

คงไม่หลุด 34.5 น่ะ

PTTGC:

ลงมาครบ 5 wave แล้ว ถ้าแค่ ดีด เราอาจจะเห็นการขึ้น 3 wave ในกราฟ สัปดาห์หรือกราฟเดือน ถ้าแค่ดีด คงเห็นการกลับตัวในกรอบสีเหลือง แต่ถ้าเป็นการกลับตัว เราจะเห็น new all time high ปัจจุบัน คิดว่ากำลังอยู่ในเวฟ 3 ของเวฟ 1 กราฟสัปดาห์ ดูจาก volume...

PTTGC:

แนวคัทสุดท้าย 48.50 เป้าย่อ น่าจะ 45.25 ถ้ายืน 51 อาจมีเด้งเพื่อลงต่อ เพื่อไปเลือกทางเสนแนวกด

PTTGC:

จากโพสที่แล้ว คาดว่า PTTGC ได้จบ correction wave และกำลังจะมุ่งสู่เวฟ 3 all time high ตอนนี้ราคาได้ทำ Inverted head and shoulder ทะลุ neck line และทดสอบแล้ว เป้าแรกจาก inverted head and shoulder อยู่ที่ประมาณ65 บาท ซึ่งเป็น 50% fibo retracement...

PTTGC:

หลุดทรงถ้ากลับมายืนไม่ได้ หลุด 51 บาท น่าลงไปถึง 44.75

PTTGC:

จากภาพ คิดว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมา 5 wave และตอนนี้ได้ correct a-b-c เสร็จแล้ว เป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะขึ้นเวฟ 3 ซึ่งมีเป้าที่ 170 หรือ 3x ของราคาปัจจุบัน น่าจะเริ่มเก็บกันได้

PTTGC:

ลง

PTTGC:

ทดสอบความคิดตัวเอง

PTTGC:

PTTGC ลุ้นเด้ง หลุดเส้นแดง = STOP LOSS

PTTGC:

จุดเข้าซื้อที่ดี สำหรับการถือยาว - เกิด bull div - STO over sold ลงมาแตะ Fibo .786

ประเมินราคา

มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน

มูลค้าของบริษัท ไตรมาส

มูลค่าตลาด - พื้นฐาน

จำนวนลูกจ้าง

จำนวนผู้ถือหุ้น

ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน

ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน

อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ

อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ

บัญชีงบดุล

อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส

หนี้สินสุทธิ, FQ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส

สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส

หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส

เมตริกซ์การดำเนินงาน

ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน

ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน

ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน

รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน

ประวัติราคา

ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)

เบต้า - 1 ปี

ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์

ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์

เงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ

เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย

เงินปันผลประจำปีที่คาด

เงินปันผลที่ได้

มาร์จิ้น

กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน

กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน

กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน

กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน

บัญชีแสดงรายได้

กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ

กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน

EBITDA สิบสองเดือน

กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ

กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว

รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ

รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ

รายได้รวม ปีงบประมาณ

เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

การเงินเพิ่มเติม

โปรไฟล์

ภาค: อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ

อุตสาหกรรม: เคมีพิเศษเฉพาะ

ข่าว

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out