Modem çeşitleri bağlantı şekillerine göre dört ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar harici modemler, dahili modemler, dial-up modemler, ADSL ve VDSL modemlerdir.

Modem

Harici modemlerin özellikleri nelerdir?

Harici modemler birçok kullanıcının ev ortamında kullanmayı tercih ettiği modemlerdir. Bu tip modemler bilgisayar kasasında bulunmaz. Daha farklı bir yere konularak bir kablo yardımı ile bilgisayarın ağ kartına bağlanır. Bu modemlerin aynı zamanda kablosuz modelleri de vardır. Günümüzde harici modemler, modem çeşitleri arasında en çok tercih edilendir. Harici modemler internet hızının bilgisayara en hızlı şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Bu modemler sabit hatlı ev telefonlarına da direkt ana hatta bağlandığı gibi bağlanabilir. Harici modemlerde ısınma sorunu neredeyse hiç olmadığı için performans problemi yaşatmamaktadır. Bu modemler gücünü kullandığı adaptör yardımı ile ana elektrik hattından alır. Bu özellikleri yanında en büyük artılarından biri de modemde herhangi bir sıkıntı ya da arıza yaşanması durumunda modem üreticisinin veya satıcısının gelip modemin arızasını giderebilmesi, eğer modem arızası bu şekilde giderilemiyorsa modemin kolaylıkla sökülüp tamire götürülebilmesidir. Harici modemler kablolu ve kablosuz olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Kablosuz modemler ise ADSL modemler ve VDSL modemler olarak iki alt başlıkta incelenmektedirler.

Modem

Kablosuz modem çeşitleri nelerdir?

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kullanımı artan modemlerin türleri ve çeşitleri gün geçtikçe çoğalmaktadır. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte modem evlerin olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Teknoloji günümüzde bulunduğu hâle yakınlaştıkça kablolu modemler yerini kablosuz modemlere bırakmaya başladı.

Kablosuz modemler VDSL ve ADSL olmak üzere iki ana başlık altına alınabilir. ADSL modem kelimesinin kısaltması Asymmetric Digital Subscriber Line kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmektedir. İngilizce olan bu kelimeler asimetrik sayısal abone hattı olarak Türkçeye çevrilmektedir. VDSL modem kelimesinin kısaltması ise Very High Speed Subscriber Line kelimelerinin baş harflerinden elde edilmiş olup Türkçeye çok yüksek hızlı dijital abone hattı olarak çevrilmektedir.

Model

ADSL modem ve VDSL modem arasındaki farklar

Başlıca fark erişebildikleri internet hızının üst limiti olmaktadır. VDSL modemler 100 Mbps hız yüksekliğine erişebilmekteyken, ADSL modemler için bu söz konusu değildir. ADSL modemlerin maksimum hız kapasitesi 16 Mbpsdir. VDSL modem kullanabilmek için belirli bir altyapıya ihtiyaç vardır. Yeterli altyapı bulunmayan bölgelerde VDSL modem aboneliği kullanımı mümkün değildir. ADSL kabloda olduğu gibi bu modem türünde de iletim bakır kablolarla sağlanmakta olup, yüksek bant genişliğini yalnızca santrale kısa mesafede olan abonelere sağlayabilmektedir. Santrale mesafe arttıkça bant genişliği azalır yani internet hızı da düşer. VDSL teknolojiye sahip modemlerde hız saniyede 16 megabit ile 55 megabit arasında bir yüksekliğe ulaşabilmektedir.

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out