La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. Facilita als seus usuaris la consulta d’informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves que formen part de la seva història clínica. També es pot accedir al Pla de medicació vigent per anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis d’atenció no presencial com leConsulta, que permet fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents.

Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats.

A La Meva Salut shi pot accedir des del web i també descarregant-se l’app.

Al teu espai de salut digital a La Meva Salut pots trobar:

 • LeConsulta per consultar als professionals sanitaris
 • El Pla de medicació vigent
 • Els diagnòstics i informes mèdics
 • Els resultats de proves i exploracions
 • Les vacunes administrades
 • Cita prèvia i altres serveis

Quins serveis ofereix

A La Meva Salut hi podeu trobar informació que consta a la vostra història clínica compartida, fruit de l’atenció sanitària rebuda en els centres sanitaris del sistema de salut de Catalunya. Els principals serveis i informacions que podeu trobar a La Meva Salut són:

 • Dades del vostre equip datenció primària (metge/essa i infermer/a assignats).
 • Diagnòstics i informes clínics (durgències, ingressos i atenció ambulatòria) i resultats de proves i exploracions.
 • Vacunes i immunitzacions administrades.
 • El pla de medicació vigent i les fitxes de medicament en diversos idiomes.
 • Agenda personal amb el dia i lhora de proves i visites programades en latenció primària de salut i en els hospitals (a mesura que vagin afegint aquest servei).
 • Informació sobre la llista despera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica.
 • El document de voluntats anticipades, si lheu registrat.
 • La possibilitat d’expressar la voluntat de fer-vos donant dòrgans i teixits i dimprimir el carnet de donant personalitzat.
 • L’eConsulta per comunicar-vos amb els professionals sanitaris per resoldre aquelles consultes que no requereixin atenció presencial o urgent.
 • Servei de cita prèvia per demanar visita.
 • Sol·licitar el canvi de metge.
 • Concertar cita per a les vacunacions internacionals.

Cal que tingueu en compte que alguns dels serveis varien segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres datenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on esteu residint. Aquestes funcionalitats es van ampliant segons la disponibilitat dels proveïdors.

Daltra banda, els centres del sistema sanitari integral dutilització pública de Catalunya (SISCAT) estan comunicant la informació que conté de manera progressiva. Per això, és possible que no trobeu totes les dades del vostre historial clínic.

Demanar lalta a La Meva Salut

Podeu accedir al vostre espai personal de salut digital des del web lamevasalut.gencat.cat i també descarregant l’app La Meva Salut.

Per accedir a La Meva Salut és necessari:

 • Tenir 16 anys o més
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Haver-se donat d’alta i crear-se una contrasenya personal o disposar d’un certificat digital (a l’app només s’accedeix amb contrasenya)

També es pot accedir a La Meva Salut de fills i filles menors de 18 anys i de les persones de les quals se sigui responsable legal. Dels 16 als 18 anys caldrà comptar amb l’autorització per accedir a l’espai personal del menor, donat que la majoria d’edat sanitària comença als 16 anys.

Sol·licitar l’alta a La Meva Salut per accedir amb contrasenya

L’alta per accedir amb contrasenya a La Meva Salut es pot demanar des del formulari web i als centres d’atenció primària (CAP). Cal disposar de les dades de la targeta sanitària individual i del document identificatiu (el DNI o document equivalent).

Per donar-se d’alta a La Meva Salut cal facilitar un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica on rebre les notificacions relatives al procés d’alta i a la renovació de contrasenya. També s’utilitzaran aquestes dades per fer-vos arribar des de La Meva Salut les notificacions dels serveis de salut.

La contrasenya personal, el codi d’usuari (DNI, NIE o document identificatiu personal) i el CIP (coi d’identificació personal que trobareu a la targeta sanitària), seran les vostres claus d’accés per accedir tant al web com a l’app de La Meva Salut.

Accedir amb certificat digital

El certificat digital és un document electrònic que garanteix la seguretat i confidencialitat en laccessibilitat a les dades. Es pot accedir al web lamevasalut.gencat.cat amb certificat digital. A l’app només es pot accedir amb usuari i contrasenya.

La Meva Salut admet els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci dAdministració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar els ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Accedir a La Meva Salut de fills menors i tutelats

Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats. Caldrà que els adults disposin d’accés al seu espai en La Meva Salut abans de demanar l’alta per accedir a La Meva Salut dels menors. La petició és individual i l’ha de fer personalment el pare, mare o tutor des del formulari web i, en cas necessari, de manera presencial al CAP:

Requisits

 • Tenir 16 anys o més
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Tenir un fill menor d’edat o ser responsable legal d’una persona de la qual es vol demanar l’accés
 • Tenir accés a La Meva Salut (sigui amb certificat digital o contrasenya)

L’accés a La Meva Salut dels fills es manté fins que tenen 18 anys i entre els 16 i els 18 anys els menors us han d’autoritzar l’accés. Caldrà que es donin d’alta personalment i que us autoritzin des del seu espai personal en La Meva Salut.  Per a les persones de les quals se’n té la responsabilitat legal, l’accés es pot mantenir més enllà d’aquesta edat sempre que el document legal ho indiqui explícitament.


Documentació que us caldrà acreditar

 • La vostra targeta sanitària individual (TSI)
 • El vostre DNI o document acreditatiu
 • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l’accés
 • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.

Un cop disposeu d’accés a un altre espai personal en La Meva Salut a més del vostre, en accedir podreu seleccionar si voleu entrar a la vostra o a La Meva Salut dels vostres fills o persones de les quals sou responsables.

Recordeu que quan entreu a La Meva Salut del fill entreu al seu espai personal i esteu actuant en el seu nom.

Crear o regenerar la contrasenya

Crear-se la contrasenya

Crear-se la contrasenya és el darrer pas del procés d’alta a La Meva Salut. Quan demaneu d’alta a La Meva Salut, un cop us hàgiu acreditat correctament, rebreu:

 • un correu electrònic amb indicacions i l’enllaç per fer crear-se la contrasenya
 • un SMS amb un codi

Clicant l’enllaç que hi ha al correu electrònic rebut s’accedeix a la pàgina on es pot crear la contrasenya personal. Cal emplenar els camps i introduir el codi rebut per SMS per tal de validar la nova contrasenya.  El codi rebut per SMS té una validesa de 4 dies. Per crear-se la contrasenya passats aquests 4 dies us cal iniciar el procés per regenerar la contrasenya (no cal demanar l’alta, només la regeneració de contrasenya).

Regenerar la contrasenya

Si no recordeu la vostra contrasenya d’accés a La Meva Salut, si us ha caducat o si quan vau fer el vostre procés d’alta no us la vau arribar a crear, podeu crear-la de nou seguint les passes de regeneració la vostra contrasenya.

Cal que demaneu la regeneració emplenant el camp d’usuari. El procés següent és el mateix que el que es fa quan es crea la contrasenya per primera vegada: es rep un correu electrònic amb indicacions i l’enllaç per crear-se la contrasenya i també un SMS amb un codi.

Canviar la contrasenya

La contrasenya que us heu creat té una durada dun any i el sistema us avisarà quan estigui a prop la data de caducitat perquè en creeu una de nova. Si ja sha passat el termini dun any, quan entreu a La Meva Salut us demanarà que la canvieu.

Per fer-ho, heu de clicar sobre de lenllaç Canviar la contrasenya, que es troba a la pantalla Dades personals.

Actualitzar les dades de contacte

A través del web lamevasalut.gencat.cat, podeu modificar el vostre número de telèfon mòbil i l’adreça electrònica on voleu rebre notificacions amb informació mèdica necessària, com ara sobre la convocatòria de la vacuna contra la COVID-19.

Per modificar o afegir dades de contacte, heu de seguir els passos següents:

 1. Accediu a La Meva Salut, desplegueu el menú que apareix a la part superior esquerra i feu clic a Dades personals.
 2. Un cop a “Dades personals”, al bloc Dades administratives, feu clic a “Modificar.
 3. A la pantalla de modificació, introduïu o modifiqueu els vostres telèfons i l’adreça de correu electrònic.
  Des d’aquesta mateixa pantalla, també podeu unificar aquestes dades de contacte administratives amb les de notificacions de La Meva Salut. És molt important que mantingueu aquesta informació al dia per rebre notificacions i avisos.  
 4. Al bloc Dades de notificacions de La Meva Salut, també podeu fer clic a Modificar per accedir a la pantalla “Gestió de notificacions”, on podeu indicar si voleu rebre notificacions i avisos. Si no activeu les notificacions, els missatges de La Meva Salut mai no us arribaran al telèfon ni tampoc al correu electrònic.
 5. A la mateixa pantalla, una mica més avall, podeu indicar on voleu rebre les notificacions i els avisos: al telèfon mòbil, al correu electrònic, o bé a tots dos.
 6. Per acabar, verifiqueu les dades i feu clic al botó “Desar”.

Si encara no t’has donat d’alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat.

Data dactualització:  23.07.2021

Videos informatius La Meva Salut

Shan trobat 4 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar lorganisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png

Important:
Aquest projecte està en fase devolució. Els centres que formen part del Sistema sanitari integral dutilització pública de Catalunya (SISCAT) hi estan introduint les dades i la informació de manera progressiva. En conseqüència, és possible que no trobeu disponibles totes les dades del vostre historial clínic, atès que aquestes saniran incorporant a mesura que siguin facilitades pels centres.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre La Meva Salut podeu contactar amb 061 Salut Respon.

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out