Galata Wind halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı nedir? Galata Wind borsa kodu, izahnamesi...

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan Galata Wind enerji Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek. Galata Wind halka arz izahnamesi yayınlandı, hisse fiyatı ve borsa kodu belli oldu. Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir? İşte Galata Wind halka arz talep toplama tarihleri ve izahnamesi...

Galata

Galata Wind Enerji, sermayesinin %25ine karşılık gelen Doğan Holdinge ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu. İşte Galata Wind halka arz talep toplama tarihleri ve izahnamesi...

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holdingten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.nin toplam sermayesinin %5ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da ek satış hakkı kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.nin toplam sermayesinin %30unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır. denildi.

GALATA WİND ENERHİ HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME İÇİN TIKLAYINIZ

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarda işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TLden satışa sunulacaktır.

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out